Dialoglokal för ökad närvaro och trygghet i Rågsved

Stockholmshem har öppnat en dialoglokal på Sköllerstagatan 4 i Rågsved för dialog och möten med hyresgästerna på plats.

 Vi vill synas och vara närvarande i området. Här ska vi planera in aktiviteter, träffar och möten i samverkan och för boenden i området, berättar Stefan Granlund, kundförvaltare utvalda områden hos Stockholmshem.

Stefan Granlund och Serkan Sönmez utanför den nya dialoglokalen.
Stefan Granlund och Serkan Sönmez utanför den nya dialoglokalen.

Målet med lokalen är att skapa ökad gemenskap och trygghet och en central mötesplats för samverkan med och för Stockholmshems hyresgäster i Rågsved. Lokalen färdigställdes under pandemin så starten har varit försiktig och just nu har man öppet på torsdagar mellan 14-15 för hyresgäster och då finns förvaltare på plats för att svara på frågor och samtala med de boende. Däremellan försöker man vara på plats så mycket som möjligt med fokusmöten och entreprenadmöten mm.

Den lokala närvaron är viktig och vi har både egna trädgårdsmästare och miljövärdar på plats och förutom denna dialoglokal har vi två områdeslokaler, berättar Serkan Sönmez, kundförvaltare.

Serkan som är i Rågsved varje dag menar att en stor del av den upplevda tryggheten ligger i att se och lyssna till de boende och att synas på plats. Serkan har arbetat i över 23 år inom bostadsbranschen och alltid i fokusområden.

Det har bland annat lärt mig vikten av att lyssna på de boende, det finns en stor tystnadskultur och det tar tid att bygga upp en tillit, säger han.

I den nya lokalen finns bland annat en karta över området där de boende kan markera trygga och otrygga platser som ett underlag för Stockholmshems arbete med ökad trygghet och trivsel.

Just nu och fram till årsskiftet finns även en pågående utställning i lokalen om ”Pandemins hjältar”. Här kan du läsa mer om utställningen

Stort trygghetsfokus

Vi utgår mycket från de trygghetsmätningar som genomförs och tittar på vårt NKI när vi planerar arbetet i och kring våra fastigheter. Vi är också engagerade i platssamverkan Rågsved och deltar aktivt i den pågående medborgardialogen, berättar Stefan.

Stockholmshem har ett stort uttalat fokus på tryggheten i området och förutom den nya dialoglokalen genomför man bland annat trygghetsbesiktningar i området. Dessa trygghetsbesiktningar är kostnadsfria för Rågsveds Fastighetsägares medlemmar och ger ett bra underlag för det brottsförebyggande arbetet i fastigheterna.

En annan del i arbetet är den pågående upprustningen av miljöstugorna. De är ljusa och välstädade och försedda med elektroniska lås, dörrautomatik, närvarostyrd LED-belysning och högtalare som spelar fågelsång med låg musik för aktuell årstid.

Gårdarna rustas, rensas på sly och görs fina med bland annat bikupor och odlingslådor.
Gårdarna rustas, rensas på sly och görs fina med bland annat bikupor och odlingslådor.

Man satsar mycket på utemiljön som till stora delar redan är upprustad och man har även sökt bidrag hos Boverket för att ytterligare kunna höja trygghet och trivsel på innergårdarna så att de boende ska vilja vistas där mer. Bland annat finns nya fina lekplatser och odlingsplatser.

En av de aktiviteter Stockholmshem årligen arrangerar i Rågsved är pumpatillverkning och tillsammans med hyresgästföreningen bjuds det på fika och popcorn till de boende. Pumpor och redskap tillhandahålls och pumporna ställs sedan ut i Rågsved.
En av de aktiviteter Stockholmshem årligen arrangerar i Rågsved är pumpatillverkning och tillsammans med hyresgästföreningen bjuds det på fika och popcorn till de boende. Pumpor och redskap tillhandahålls och pumporna ställs sedan ut i Rågsved.
En av de aktiviteter Stockholmshem årligen arrangerar i Rågsved är pumpatillverkning och tillsammans med hyresgästföreningen bjuds det på fika och popcorn till de boende. Pumpor och redskap tillhandahålls och pumporna ställs sedan ut i Rågsved.
Stockholmshem i Rågsved
Stockholmshem i Rågsved

Text: Katarina Magnusson