Föregående bild
Nästa bild

Rågsveds Fastighetsägare

För ett tryggare och trivsammare Rågsved.

Rågsveds Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets  fastighetsbestånd. Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Det övergripande målet för Rågsveds Fastighetsägare är att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende. Förutom trygghet och trivsel arbetar föreningen med många andra frågor så som en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Rågsveds anseende och status på hemmaplan och i omvärlden. Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen.

BID-inspirerad samverkan

Rågsveds Fastighetsägare arbetar utifrån BID-modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement Districts.

Samverkan för framtiden

Föreningen arbetar i ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen och andra lokala aktörer. Föreningen samverkar också med systerföreningarna Skärholmens Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva samt med Fastighetsägarna Stockholm. Föreningen arbetar utifrån fyra hörnpelare:

  • Öka den upplevda tryggheten samt minska polisanmäld brottslighet
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  • Högt anseende och status

Den 14 september arrangerades Trygghetsdagen i Rågsved för sjunde året i rad.  Tack alla som kom och bidrog till en lyckad dag!

Aktuellt

Stockholmshus Rågsved 2019

Från 1 juli sker ändringar i hyreslagen för ökad trygghet i bostadsområden.

Lagskärpningar som trädde i kraft den 1 juli innebär att fler brottstyper och annan ...
Mosaikinvigning i Rågsved 2024, konstnärerna är Rågsvedsbor. Foto: Andy Foster

2024 startade i kreativitetens och samverkans tecken!

Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare Det händer mycket i Rågsved och det är till stor ...
Mosaikinvigning i Rågsved 2024. Foto: Andy Foster

Grannar och förskolebarn har dekorerat Rågsved

Så roligt att lokaltidningen Mitt i skriver om den fina mosaikkonsten som invigdes på ...

Kontakt

Trond Hannerstig
VD
Adress

c/o AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 Stockholm

E-post
Organisationsnummer

802466-5476