Föregående
Nästa

Rågsveds Fastighetsägare​​

Rågsveds Fastighetsägare jobbar tillsammans för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd.

Föreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Här kan du läsa mer om BID, Business Improvement Districts.

Föreningen bildades 2012 för att möta upp synpunkter från stadens boendedialoger i Rågsved där de boende upplevde stadsdelen som otrygg och nedskräpad.

Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen.

Medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare är idag Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa, Ikano, Einar Mattsson, Sisab, Stockholm parkering och Familjebostäder. Ordförandeposten och samordningsrollen innehas av Familjebostäders vd.

Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Här samlar vi information med anledning av coronapandemin som vi tror att du som fastighetsägare kan ha nytt av.

Aktuellt

Våld i nära relation

Arbeta mot våld i nära relation

Är du orolig att något inte stämmer – Ring och rådfråga polisen eller socialtjänsten. …

Julkransar 2021

Julkransar i Rågsved

Samverkan för trygghet och trivsel kan ske i många former. I Rågsved går fastighetsägare …

Seminarium om våld i nära relation 17 november 2021

Våld inom familjen är ingen privatsak!

I veckan hölls en kostnadsfri utbildning för våra medlemmars medarbetare om våld i nära …

Kontakt

Trond Hannerstig
VD
Adress

c/o AB Familjebostäder
Box 92100
120 07 Stockholm

E-post
Organisationsnummer

802466-5476