Platsaktivering

Platsaktivering

Platssamverkan sker på ett geografiskt avgränsat område där de lokala aktörerna arbetar tillsammans med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder runt en specifik plats. Det kan även kompletteras med sociala insatser eller kultur på platsen.

Inom ramen för platssamverkan har stadsdelsförvaltningen i uppdrag att platsaktivera runt om i stadsdelen för att öka tryggheten och attraktiviteten i många av stadens offentliga rum. Det kan vara aktiviteter bokade inom stadens egen verksamhet eller i samverkan med andra aktörer.

Platsaktivering innebär att skapa nya förutsättningar för platsen, genom att bland annat anordna olika sociala aktiveter för att skapa möten och göra platsen mer attraktivt att vistas på.

Tillsammans skapar stadsdelsförvaltning, polis, fastighetsägare, föreningsliv och andra lokala aktörer i Rågsved värdefulla aktiviteter för ett tryggare och trivsammare Rågsved.

Aktiviteter i Rågsved 2024

Tillsammans skapar stadsdelsförvaltning, polis, fastighetsägare, föreningsliv och andra lokala aktörer i Rågsved värdefulla aktiviteter för ett tryggare och trivsammare Rågsved.