Stadsodling i Rågsved

En mötesplats där boende i Rågsved träffas och gör saker tillsammans.

Stadsodling för ökad trivsel och trygghet

Under de senaste åren har städer världen över haft framgång med stadsodling som bidrar till gemenskap och trygghet och motverkar att platser förfaller och skapar otrygga miljöer.

Stövardalens stadsodling invigdes 2019 av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Rågsveds Fastighetsägare. Ytan var tidigare en outnyttjad, vildvuxen och otrygg plats. Ytan som odlingsplatsen ligger på tillhör kommunen men planering och utformningen har till stor del projektletts av Rågsveds Fastighetsägare i gott samarbete med stadsdelsförvaltningen och SISAB. På Stövardalens stadsodling finns drygt 50 aktiva odlare fördelade på 90  pallkragar. Stadsodling är efterfrågat och populärt samt viktigt ur ett hållbarhets- samt trygghetsperspektiv och det blir en mötesplats för boende från hela Rågsved. Under 2022  startade ytterligare en odlingsplats vid Ervallakroken i Rågsved genom samverkan mellan föreningen och stadsdelsförvaltningen, här finns du ett 30-tal pallkragar.

Detta är en del av satsningen Gröna Gårdar som arbetar med att utveckla grönska, odling och granngemenskap i Rågsved. I Stockholm finns flera lyckade och väl omtyckta odlingsprojekt, bland annat på Södermalm. Under de senaste åren har städer världen över haft framgång med stadsodling som bidrar till gemenskap och trygghet och motverkar att platser förfaller och skapar otrygga miljöer.

Stövardalens stadsodling i Rågsved invigdes 2019.
Ervallakrokens stadsodling startade 2022.

Vill du veta mer, skicka ett mail till info@ragfast.se så hör vi av oss.

Är du boende i Rågsved och längtar efter att odla nära ditt hem?

Nu kan du få tillgång till en pallkrage med ekologisk jord och vatten för att kunna odla och skörda ekologiskt nära hemma. Du sköter om din odling själv och får skörda det som du har planterat. Du får plantera/odla grönsaker, frukt, kryddor eller blommor.

Stövardalens stadsodling

Just nu finns inga lediga pallkragar vid Stövardalens stadsodling men du kan ställa dig på kö och eventuellt tillkommer ytterligare platser i Rågsved.

Ervallakrogens stadsodling

sommaren 2022 startade Ervallakrokens stadsodling genom samarbete mellan Rågsveds Fastighetsägare och Stockholms stad. 

Här kan du ladda ner information om Ervallakrokens stadsodling
Är du intresserad av en pallkrage här, maila gronagardar@ragfast.se.

Ett av föreningens mål handlar om att förbättra Rågsveds yttre miljö. Föreningen samverkar med framför allt Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret i syfte att se över och på sikt utveckla utemiljön i Rågsved.

Rågsveds Gröna gårdar är ett långsiktigt arbete som ger föreningens medlemmars hyresgäster möjlighet till kreativa möten som leder till nya bekantskaper och kunskap. Gröna gårdar ser till att ett redan vackert och välskött Rågsved utvecklas och inspirerar både boende och föreningens medlemmar att tänka grönt. Gröna gårdar är bland annat engagerad i Stövardalens och Ervallakrogens stadsodling, mosaikverkstad för att smycka Rågsved samt samordning av inköp av julkransar till bostadsbolagens portar och entrédörrar.

Följ Rågsveds Gröna gårdar på Facebook

Facebook

På Facebooksidan för Gröna gårdar lägger vi kontinuerligt upp nyheter och arrangemang. Följ oss gärna där.