Nyproduktion

Trygghetsperspektiv i tidigt skede

Flera undersökningar visar att tryggheten är en viktig del när vi väljer var vi ska bo. Att ta in trygghetsperspektivet i ett tidigt skede vid nyproduktion ger både nöjdare hyresgäster och framtida besparingar då man undviker kostsamma anpassningar och ombyggnation i ett senare skede.

Säkerhets- och trygghetsgranska ritningar

Vid planering av nya bostäder kan föreningen hjälpa till att säkerhets- och trygghetsgranska ritningar inför nyproduktion eller ombyggnation. Utifrån granskningen ges råd avseende prioriteringar och investeringar vid materialval både vad gäller utemiljön och inomhus. Det kan handla om val av dörrar, skalskydd, uppbyggnad av källare med mera. När man tittar på utemiljön vill man bland annat signalera ägarskap och främja mänskliga möten. Sådant som växtlighet, sikt och inramning av bostadsområdet bidrar till att öka trygghet och trivsel för de boende.

Hör av dig så berättar vi mer: info@ragfast.se