Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar för ökad trygghet och trivsel

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Rågsveds Fastighetsägare arrangerar trygghetsvandringar i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan. Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, det vill säga fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret samt Polisen och medborgare. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Vid kommande trygghetsvandringar följs upp vilka åtgärder som genomförts. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Under vårvintern 2024 är följande trygghetsvandringar inplanerade, med start kl 18.00:

Klicka på respektive datum för att ladda ner inbjudan med karta som pdf.

Indjudan mailas till föreningens medlemmar inför respektive trygghetsvandring. Har du inte fått inbjudan, kontakta info@ragfast.se

Trygghetsvandring i Rågsved 2021.
Trygghetsvandring i Rågsved 2021.