Trygghetsvandring

Trygghetsvandringar för ökad trygghet och trivsel

En trygghetsvandring är en strukturerad metod för att undersöka den fysiska och sociala miljön ur ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv.

Syftet med en trygghetsvandring är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

Trygghetsvandringen genomförs tillsammans med de som har rådighet att åtgärda bristerna, dvs fastighetsägare, representanter och tjänstemän från stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret samt polis och medborgare. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Vid kommande trygghetsvandringar följs upp vilka åtgärder som genomförts.

Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Trygghetsvandringarna arrangeras i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan.

Trygghetsvandring i Rågsved 2021.
Trygghetsvandring i Rågsved 2021.