Rågsveds Gröna gårdar

En mötesplats där boende i Rågsved träffas och gör saker tillsammans.

Ett av föreningens mål handlar om att förbättra Rågsveds yttre miljö. Föreningen samverkar med framför allt Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret i syfte att se över och på sikt utveckla utemiljön i Rågsved.

Rågsveds Gröna gårdar är ett långsiktigt arbete som ger föreningens medlemmars hyresgäster möjlighet till kreativa möten som leder till nya bekantskaper och kunskap. Gröna gårdar ser till att ett redan vackert och välskött Rågsved utvecklas och inspirerar både boende och föreningens medlemmar att tänka grönt. Gröna gårdar är bland annat engagerad i Stövardalens och Ervallakrogens stadsodling, mosaikverkstad för att smycka Rågsved samt samordning av inköp av julkransar till bostadsbolagens portar och entrédörrar.

Följ Rågsveds Gröna gårdar på Facebook

Mosaikverkstad smyckar Rågsved

2022 arrangerade föreningen en mosaikverkstad i samarbete med Remakebolaget. Det resulterade i att Rågsvedsbor skapat mosaikkonst som nu smyckar fyra platser i Rågsved.

2023 arrangerade vi mosaikverkstaden i samarbete med Ellevio vars nätstation på Bäverbäcksgränd kommer att smyckas. Remakebolaget höll i mosaikverkstaden och genom stadsdelens försorg har vi haft en lokal dit alla Rågsvedsbor under våren varit välkomna för att skapa konst och träffa andra Rågsvedsbor.

2023-2024 arrangerar Ikano Bostad, Remakebolaget och Rågsveds Fastighetsägare en mosaikverkstad där alla är välkomna att vara med och skapa konst. Det är Ikano Bostads miljöstuga vid Askersundsgatan 20 som kommer att smyckas.
Det finns möjlighet för alla att vara med då verkstan håller öppet dag- och kvällstid. Du är varmt välkommen även om du bara är nyfiken och vill titta!

En kreativ mötesplats för alla Rågsvedsbor​

Kom och låt oss inspireras tillsammans!

En torsdag i månaden träffas vi kl. 17 i Stockholmshems dialoglokal på Sköllerstagatan 4, bredvid Rågsveds Krog. 
Vi tillhandahåller allt som behövs för våra aktiviteter. Mer information inför varje tillfälle hittar du på vår Facebooksida: @ragsvedsgronagardar. Håll också utkick på anslagstavlorna i Rågsveds centrum. Ingen anmälan behövs. Kalendariet för 2024 publiceras inom kort.
Läs mer om de kreativa mötena och respektive träff.

Stadsodling för ökad trivsel och trygghet

Stövardalens stadsodling invigdes 2019 av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Rågsveds Fastighetsägare. Ytan var tidigare en outnyttjad, vildvuxen och otrygg plats. Ytan som odlingsplatsen ligger på tillhör kommunen men planering och utformningen har till stor del projektletts av Rågsveds Fastighetsägare i gott samarbete med stadsdelsförvaltningen och SISAB. På Stövardalens stadsodling finns drygt 50 aktiva odlare fördelade på 90  pallkragar. Stadsodling är efterfrågat och populärt samt viktigt ur ett hållbarhets- samt trygghetsperspektiv och det blir en mötesplats för boende från hela Rågsved. Under 2022  startade ytterligare en odlingsplats vid Ervallakroken i Rågsved genom samverkan mellan föreningen och stadsdelsförvaltningen, här finns du ett 30-tal pallkragar.

Facebook

På Facebooksidan för Gröna gårdar lägger vi kontinuerligt upp nyheter och arrangemang. Följ oss gärna där.