Verksamhet

Vi arbetet för tryggare, trivsammare och välfungerande stadsdelar i samverkan med fastighetsägarna, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret mfl

Fokus på trygghet

Föreningen fokuserar på trygghet och erbjuder trygghetsbesiktningar av medlemmarnas fastigheter och bistår med sakkunskap vid genomförandet av de åtgärder som kan bli aktuella. Föreningen arbetar för att stimulera åtgärder i centrum både på kort och långsikt. Föreningen samordnar sponsring avseende lokala föreningar, genomför gårdstävlingen Rågsveds Gröna Gårdar samt bjuder in till seminarium. Fastighetsägare erbjuds också möjlighet att anlita renhållningsvärdar för daglig tillsyn av återvinningsrum.

Här kan du läsa mer om Trygghetsdagarna 2020

Trygghet

Rågsved har en positiv utveckling vad gäller trygghet. Trots det är det för många boende som anger att det inte känner sig trygga i stadsdelen. Därför verkar föreningen för att trygghetsinventera fastigheter och identifiera var och vilka fastigheter där ytterligare trygghetsåtgärder kan behöva genomföras. Dessutom har föreningen löpande samverkan och kontakter med bland annat Stockholms stad, föreningslivet och polisen i syfte att se vad som kan göras för att göra Rågsved ännu tryggare.

Utemiljön

Föreningen samverkar med framför allt Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret i syfte att se över och på sikt utveckla utemiljön i Rågsved.

Förvaltningssamverkan

Föreningen undersöker hur fastighetsägarna kan samverka i syfte att effektivisera sin verksamhet och dra gemensamma fördelar. 

Samarbete

Det finns många positiva krafter och duktiga eldsjälar i Rågsved. Genom föreningen försöker vi hitta ett mer konsekvent och långsiktigt sätt att samverka med andra aktörer.
Hör gärna av dig till oss i föreningen så kan vi berätta mer om vad vi gör!

Bli medlem

Vill du bli medlem i Rågsveds Fastighetsägare eller veta mer om föreningen. Hör av dig!