Verksamhet

Vi arbetet för tryggare, trivsammare och välfungerande stadsdelar i samverkan med fastighetsägarna, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret mfl

Fokus på trygghet

Föreningen fokuserar på trygghet och erbjuder trygghetsbesiktningar av medlemmarnas fastigheter och bistår med sakkunskap vid genomförandet av de åtgärder som kan bli aktuella. Föreningen arbetar för att stimulera åtgärder i centrum både på kort och långsikt. Föreningen samordnar sponsring avseende lokala föreningar, genomför gårdstävlingen Rågsveds Gröna Gårdar samt bjuder in till seminarium. Fastighetsägare erbjuds också möjlighet att anlita renhållningsvärdar för daglig tillsyn av återvinningsrum.

BID

Rågsveds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Här kan du läsa mer om BID

Rågsveds Fastighetsägare arbetar bland annat med:

Tillsammans för ett tryggare Rågsved

Trygghetsdagen har arrangerats av föreningen sedan 2017 i samverkan med föreningens bostadsbolag, Stockholms stad och polisen med fokus på våra de boendes miljö där bland annat brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, platssamverkan, trygg utemiljö, trygg i hemmet, hälsa, grannsamverkan har varit ämnen under åren.

Trygghetsdagen äger rum nästa gång den 16 september 2022. här kan du läsa mer.

Här kan du läsa mer om trygghetsdagen 2021.

Här kan du ladda ner vår jubileumsfolder.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Rågsveds Fastighetsägare eller veta mer om föreningen. Hör av dig!