Verksamhet

Vi arbetet för tryggare, trivsammare och välfungerande stadsdelar i samverkan med fastighetsägarna, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret mfl

Fokus på trygghet

Föreningen fokuserar på trygghet och erbjuder trygghetsbesiktningar av medlemmarnas fastigheter och bistår med sakkunskap vid genomförandet av de åtgärder som kan bli aktuella. Föreningen arbetar för att stimulera åtgärder i centrum både på kort och långsikt. Föreningen samordnar sponsring avseende lokala föreningar, genomför gårdstävlingen Rågsveds Gröna Gårdar samt bjuder in till seminarium. Fastighetsägare erbjuds också möjlighet att anlita renhållningsvärdar för daglig tillsyn av återvinningsrum.

BID

Rågsveds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Här kan du läsa mer om BID

Trygghetsbesiktning

Föreningen erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten. Här hittar du mer information om trygghetsbesiktningar.

Våld i nära relation

Arbetet för att förebygga våld i nära relationer ingår som en naturlig del i föreningens arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet. Här kan du läsa mer och ta del av det material som föreningen tagit fram om våld i nära relation.

Tillsammans för ett tryggare Rågsved

Trygghetsdagen har arrangerats av föreningen sedan 2017 i samverkan med föreningens bostadsbolag, Stockholms stad och polisen med fokus på våra de boendes miljö där bland annat brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, hälsa, grannsamverkan har varit ämnen under åren. 2020 genomfördes trygghetsdagen under fyra dagar utomhus på Rågsveds torg och i sociala medier. Här kan du läsa mer om Trygghetsdagarna 2020

Här kan du ladda ner en folder (pdf) om Rågsveds Fastighetägare

Trygghet

Rågsved har en positiv utveckling vad gäller trygghet. Trots det är det för många boende som anger att det inte känner sig trygga i stadsdelen. Därför verkar föreningen för att trygghetsinventera fastigheter och identifiera var och vilka fastigheter där ytterligare trygghetsåtgärder kan behöva genomföras. Dessutom har föreningen löpande samverkan och kontakter med bland annat Stockholms stad, föreningslivet och polisen i syfte att se vad som kan göras för att göra Rågsved ännu tryggare.

Utemiljön

Föreningen samverkar med framför allt Stadsdelsförvaltningen och Trafikkontoret i syfte att se över och på sikt utveckla utemiljön i Rågsved.

Förvaltningssamverkan

Föreningen undersöker hur fastighetsägarna kan samverka i syfte att effektivisera sin verksamhet och dra gemensamma fördelar. 

Samarbete

Det finns många positiva krafter och duktiga eldsjälar i Rågsved. Genom föreningen försöker vi hitta ett mer konsekvent och långsiktigt sätt att samverka med andra aktörer.
Hör gärna av dig till oss i föreningen så kan vi berätta mer om vad vi gör!

Bli medlem

Vill du bli medlem i Rågsveds Fastighetsägare eller veta mer om föreningen. Hör av dig!