Verksamhet

Vi arbetet för tryggare, trivsammare och välfungerande stadsdelar i samverkan med fastighetsägarna, stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret mfl

Fokus på trygghet

Rågsveds Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd.

Rågsveds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Här kan du läsa mer om BID

Tillsammans för ett tryggare Rågsved

Trygghetsdagen har arrangerats av föreningen sedan 2017 i samverkan med föreningens bostadsbolag, Stockholms stad och polisen med fokus på våra de boendes miljö där bland annat brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, platssamverkan, trygg utemiljö, trygg i hemmet, hälsa, grannsamverkan har varit ämnen under åren.

Här kan du läsa mer om Trygghetsdagen som äger rum den 14 september 2023.

Här kan du läsa mer om Trygghetsdagen 2022
Här kan du läsa mer om trygghetsdagen 2021.
Här kan du ladda ner vår jubileumsfolder.

Bli medlem

Vill du bli medlem i Rågsveds Fastighetsägare eller veta mer om föreningen. Hör av dig!