BID-inspirerad samverkan

Rågsveds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer.

BID, Business Improvement District

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell. Den svenska modellen av BID är inspirerad av USA. Den svenska modellen av BID är dock inriktad på frivillig samverkan medan den i USA bygger på tvingande lagstiftning. Modellen används på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna. Samverkansmodellen kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att utifrån internationella förebilder se över eventuella hinder, t.ex. i lagstiftning, mot fastighetsägares möjligheter att påverka ett områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service samt hinder mot de boendes inflytande över utvecklingen i området. Läs mer på regeringens hemsida

En kartläggning som Fastighetsägarna Stockholm har gjort visar att det finns 37 områden i Stockholmsregionen som skulle kunna bli tryggare genom mer samverkan i form av BIDs. På så sätt kan fastighetsägare fortsätta vara en viktig part i att skapa tryggare bostadsområden. På Fastighetsägarnas hemsida kan du läsa mer och ladda ner rapporten.

Exempel på BIDs i Sverige

I Sverige finns flera långsiktiga utvecklingspartnerskap i form av ideella eller ekonomiska föreningar eller i bolagsform, utifrån de förutsättningar som finns här.
Skärholmens Fastighetsägare
Fastighetsägare i Järva 
Hässelby-Vällingby Fastighetsägare
BID Sofielund
BID Gamlesstaden
Tryggare Väsby

Mer om BID

Här kan du läsa mer om BID och andra samverkansformer på Boverkets hemsida

Fastighetsägarnas rapport “BIDs på Svenska” med internationella modellen BIDs som förebild, presenteras svenska exempel på vad en samverkan mellan privat och offentlig sektor kan leda till, till exempel i form av ökad trygghet och trivsel i bostadsområdet.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna till obligatorisk platssamverkan, läs mer här.