En bra utemiljö ökar trygghet och trivsel

– Vi arbetar hårt för trivseln i Rågsved bland annat genom att fixa i ordning våra gårdar och hålla ordning och reda. Förutom att våra husvärdar är på plats så har vi entreprenörer som städar utemiljön och sköter våra trädgårdar, berättar Jessica Stålhem, förvaltare hos Familjebostäder i Rågsved.
Även miljöstugorna ses regelbundet över både av Familjebostäders egna husvärdar och entreprenörer som städar dem. Jessica menar att husvärdarnas dagliga tillsyn och veckovisa ronderingar i fastigheterna och utemiljön är avgörande för tryggheten och trivseln. – Vi har nolltolerans mot saker i allmänna utrymmen och genomför både inre och yttre ronderingar varje vecka. Ser vi något utanför vårt område så anmäler vi det via stadens Tyck Till-app, säger Henrik Evers, husvärd hos Familjebostäder.

Arbetar mot en trygghetscertifiering

Familjebostäder nyttjar de kostnadsfria trygghetsbesiktningarna som fastighetsägarföreningen erbjuder sina medlemmar. Nu arbetar man med att genomföra de åtgärdsförslag som protokollförts vid besiktningarna för att kunna bli trygghetscertifierade. – Det är ett väldigt stort projekt som vi verkligen arbetar seriöst med. Efter tidigare trygghetsbesiktningar har vi nu genomfört de flesta åtgärder och ska snart gå vidare med ombesiktning, berättare Jessica. Familjebostäder har arbetat i många år med att öka tryggheten och säkerheten i sina fastigheter så de stora delarna som rör belysning och godkända källarförråd är till stor del klara. Nu har man kompletterat med bland annat målning av alla trapphus, nya fina namnskyltar, stärkt upp dörrar med brytskydd och ytterligare förbättrat belysningen med bland annat extrabelysning i halvtrappor. – Vi har fått flera positiva reaktioner från de boende, framför allt när det gäller belysningen och de nya brytskydden, säger Henrik.

Muralmålning minskar klotter

Nu planerar man även en muralmålning på en av sina fastigheter på Stövargatan och inför det kommer de att bjuda in hyresgästerna i planeringsfasen för att ha en dialog. – Det ser trevligt ut med en muralmålad vägg och vår uppfattning är att det inte klottras på väggar med muralmålningar, säger Henrik.

Stadsodling engagerar

Något som engagerar de boende är stadsodling. Med platser där de boende själva kan odla och ta ansvar kommer hyresgästerna oftare ut på gårdarna och lär känna sina grannar. Familjebostäder har en odlingsplats sedan tidigare och inviger ytterligare en under våren 2022. Sommaren 2019 invigdes dessutom den stadsodling som Rågsveds Fastighetsägare i samverkan med Stockholms stad anordnat bredvid förskolan Rågen på Stövargatan – Stövardalens stadsodling. – Vi har även en del trädgårdsgrupper som har fått rabatter att själva ta hand om och de får bidrag till bland annat redskap och växter. Det ökar engagemanget och har till och med resulterat i ett pris för finaste utemiljön, berättar Henrik.

Alla behöver ta ansvar för utemiljön

Henrik påtalar att trygghetsvandringar som fastighetsägarföreningen arrangerar tillsammans med stadsdelen och polisen är en bra aktivitet. Det är särskilt bra att de protokollförs så att alla kan vara med och ta sitt ansvar för utemiljön, menar han. Både Jessica och Henrik tycker att medlemskapet i Rågsveds Fastighetsägare är en bra plattform för att få kontakt med andra fastighetsägare och lokala aktörer i Rågsved. – Vi ser gärna ännu mer samordning mellan fastighetsägare. Här kan föreningen verkligen fungera som en brygga, vi är många med samma utmaningar så jag ser gärna fler nätverksträffar och även gemensamma aktiviteter för de boende, avslutar Henrik.  

Text och foto: Katarina Magnusson

Jessica Stålhem, förvaltare och Henrik Evers, husvärd hos Familjebostäder i Rågsved.