För ett tryggare och trivsammare Rågsved

Fastighetsägare i Rågsved är en ideell förening som arbetare för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd. Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Samverkan för framtiden

Rågsveds FastighetsägareFöreningen arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer.

Föreningen samverkar också med systerföreningarna Skärholmens Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Fastighetsägare i Järva samt Fastighetsägarna Stockholm.

För att nå våra mål arbetar vi utifrån fyra hörnpelare:

  • Öka den upplevda tryggheten samt minska polisanmäld brottslighet
  • Tilltalande fysisk miljö
  • Ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
  • Högt anseende och status

Vill du veta mer om föreningens arbete, medlemsnyttan, våra mål och hur vi vill nå dit? Här kan du ladda ner en folder (pdf) om Rågsveds Fastighetsägare