Framgångsrikt arbete mot skadedjur

Biokolmakadam, städning, information och kunskap är några framgångsfaktorer i arbetet mot skadedjur. Förra veckan genomförde vi ett seminarium om Skadedjur tillsammans med våra systerföreningar i Rågsved, Hässelby-Vällingby och Järva samt Fastighetsägarna Stockholm.

Det var en god uppslutning när vi fick veta mer om råttor och vägglöss och hur vi kan arbeta framgångsrikt för att motverka och minska skadorna. Föredragen var intressanta och frågorna många.

Olle Bolin och Calle Andersson från Anticimex berättade om bekämpning av råttor och vägglöss och även om hur skadedjuren fungerar och beter sig. Nu vet vi att en råtta kan producera cirka 8 ungar var 24:e dag under gynnsamma förhållanden. De är anpassningsbara och rör sig över stora ytor, ca 700 meter men upp till 3,5 kilometer. En vägglushona kan lägga flera hundra ägg under sitt liv och den kan leva drygt ett år utan tillgång till blod. Vägglöss gynnas av värme och är mycket resistenta mot kemiska bekämpningsmedel.

RÅTTOR

Lennart Vedin, markingenjör i Rinkeby och Tensta, Familjebostäder, berättade om deras framgångsrika råttsaneringsarbete i Järva. Med inspiration från Einar Mattssons lyckade markarbeten i råttbekämpningen har man med hjälp av Fastighetsägare i Järva sökt pengar av Boverket för sitt arbete. Stockholmshem har anlagt 1600 kvadratmeter rabatt med biokolmakadam vilket bidragit till att råttorna inte kan bygga bo och dessutom blir risken för torka i rabatterna mindre.

Lennart lyfte nyttan med att inspireras av varandra för att snabbt kunna ta till åtgärder som är testade och fungerar. Andra åtgärder som Lennart lyfte var att förbättra städningen, ta bort växter med bär och frukter, sanera utsatta platser med hjälp av Anitcimex, eller den skadedjursleverantör man har avtal med, och att ta bort växter som skapar trygga miljöer för råttor.

Utöver dessa åtgärder har Familjebostäder även genomfört en informationskampanj om sopsortering genom dörrknackning. Man har även haft extra städning och sortering i miljöstugor och Trafikkontoret har genomfört en informationskampanj om råttor.

Ett av resultaten av arbetet är att felanmälningar om råttor till Anitcimex från hyresgästerna har minskat med 70%.

VÄGGLÖSS

Chantelle Small, Teamledare förvaltningsstöd, Stockholmshem, berättade om hur man lyckats bra med vägglössanering hos Stockholmshem.
Många fastighetsägare har avtal med en leverantör för skadedjurssanering dit hyresgästerna vänder sig direkt. Stockholmshem har tagit tillbaka hanteringen så att hyresgästerna anmäler till dem vid problem. På så sätt har Stockholmshem kontroll på var saneringarna genomförs och även om det är något som kan påverka grannarna. Det är också lättare att följa upp saneringen då anmälan finns i det egna systemet.

Dessutom upplevs det mer välkomnande av hyresgästerna att man kontaktar sin hyresvärd vid skadedjursproblem precis som med annan felanmälan. Kundtjänstpersonalen har fått en grundläggande utbildning om skadedjur och det finns en FAQ framtagen för hyresgästerna.

Andra framgångsfaktorer har varit god kommunikation med både hyresgäster, medarbetare och andra så som socialförvaltningar, hyresgästföreningen mfl. Även upphandlingen av leverantör för skadedjurssanering har setts över vad gäller kvalitetssäkring och kravställning kring till exempel avslutsbesök efter sanering.