God Jul & ett Tryggt & Trivsamt 2020!

Ännu mer samverkan 2020

Planerna inför 2020 är i full gång. Som underlag har vi bland annat haft vår gemensamma workshop där fastighetsägare, polis, Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen deltog för att hitta en gemensam målbild i arbetet för ökad trygghet och trivsel i Rågsved.

Nu har vi dessutom haft ett uppföljningsmöte som blev lite av ett avstamp för den gemensamma platssamverkan som kommer att initieras av stadsdelsförvaltningen. Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, berätta på uppföljningsmötet om hur staden nu utvecklar arbetet med platssamverkan och platsaktivering för att tillskapa trygga och attraktiva utemiljöer.

Vi prioriterade tre fokusområden: Rent och Snyggt, Samverka kring oriktiga hyresförhållanden och Kommunikation.

2020 innebär fullt fokus framåt och ökad samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved.

Här kan du läsa vårt senaste nyhetsbrev

God Jul & ett Tryggt & Trivsamt 2020