Imran Raza styrelseledamot i Rågsveds Fastighetsägare

Vi är glada att få välkomna Imran Raza som styrelseledamot i Rågsveds Fastighetsägare.

Imran börjar hos Svenska Bostäder som distriktschef i söderort i maj med bland annat Rågsved som ansvarsområde. Imran kommer då från Victoriahem där han är områdeschef i Södertälje. Han har tidigare arbetat hos Familjebostäder i Rågsved och känner väl till området där Familjebostäder har många fastigheter.

– Det är ett betydelsefullt uppdrag att få vara med i styrelsen för Rågsveds Fastighetsägare. Föreningen driver viktiga frågor där fokus är samverkan och att öka tryggheten och attraktiviteten i området. Föreningen är en bra plattform och vi som fastighetsägare kan bidra mycket i de områden där vi har våra fastigheter, säger Imran.

Vi är glada att få välkomna Imran Raza som styrelseledamot i Rågsveds Fastighetsägare.