Rågsveds Fastighetsägare

Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare

 

Nyhetsbrev från Rågsveds FastighgetsägareDet övergripande målet för Rågsveds Fastighetsägare är att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen. Därför är vi glada och stolta över det goda samarbete vi har med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen och andra lokala aktörer.

Samverkan för trygghet och trivsel kan ske i många former. I Rågsved går fastighetsägare för fjärde året ihop och beställer kransar till sina fastighetsportar. Ett uppskattat och trivselhöjande inslag i utomhusmiljön.

Läs mer om detta och trygghetsbesiktningar, arbetet med oriktiga hyresförhållanden och våld i nära relation i vårt senaste nyhetsbrev.