Stövardalens stadsodling – andra året

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med Stockholms stad skapat en plats för stadsodling i Rågsved – Stövardalens stadsodling för ökad trivsel och trygghet. Den 13 juni 2019 invigdes odlingen. Nu har två år gått och vi besöker odlingen och pratar med två av odlarna, Piotr Oskarsson och Helena Kim, två av flera eldsjälar här.

Piotr Oskarson och Helena Kim, två av Stövardalens stadsodlings odlareOdlarna bor främst i husen runt själva odlingen. Piotr och Kim (som Helena kallas) är överens om att fler pallkragar skulle vara välkommet, både här och gärna på flera platser i närheten av andra fastigheter. Piotr menar att de inte vill ha för många pallkragar på denna odlingsplats.

Vi vill inte ha hela platsen full med lådor, vi vill även kunna sitta här och umgås och fika, säger Piotr.

På platsen finns bord och bänkar och även en liten bod med kodlås där alla odlare kommer in och där det bland annat finns trädgårdsredskap. Här önskar man ha en grill som går att ta fram.

Vi vill gärna få till en plats med sand eller grus, ca 2×3 meter, så att vi kan ställa grillen där och grilla mat och umgås, vi är många som vill träffas här, säger Piotr.

Det är många nationaliteter representerade bland odlarna och Kim som är från Korea har gjort mat till sina nya vänner. Hon tar även tillvara på maskrosor.

Maskrosor är medicin och man kan använda både blomman och bladen, säger Kim.

Dialogen med stadsdelen fungerar mycket väl och staden fyller bland annat på två stora vattentankar som odlarna kan hämta vatten i. Förra året blev det vattenbrist, då kompletterade staden den enda vattentanken med ytterligare en.

Det fungerar jättebra med staden och nu har vi gott om vatten och när det tex blir klotter anmäler vi det via Tyck till-appen och det blir snabbt åtgärdat, säger Piotr.

Den största utmaningen med odlingen är nog att andra kommer och plockar. Nu är skyltar beställda genom stadens försorg med budskapet att det inte är självplock på platsen.

Här liksom på andra platser finns det några som inte sköter sig, men de flesta hjälps åt att hålla platsen fin. Många av odlarna är engagerade och hjälper till att rensa ogräs och vattna på de gemensamma ytorna och delar med sig av fröer och växter. De hjälper även varandra att vattna när någon är bortrest och kontaktar varandra i en sluten Facebookgrupp för odlarna eller via Messenger.

Det är också många olika nationaliteter som odlar här.

Det syns bland annat i lådorna som innehåller många olika nationaliteters grönsaker och kryddor, det är jätteroligt säger Piotr.

Att detta är en fantastisk plats är Piotr och Kim överens om.

Platsen skapar gemenskap och det borde finnas odlingar på flera ställen, jag vet att många vid Ervallakroken vill ha en säger Kim.

 

Det bästa är att få sina egna goda grönsaker och träffa trevliga människor, avslutar Piotr.

Detta är en del av projektet Gröna Gårdar som arbetar med att utveckla grönska, odling och granngemenskap i Rågsved. I Stockholm finns flera lyckade och väl omtyckta odlingsprojekt och under de senaste åren har städer världen över haft framgång med stadsodling som bidrar till gemenskap och trygghet och motverkar att platser förfaller och skapar otrygga miljöer. Platsen för odlingen, bredvid Förskolan Rågen vid Stövargatan/Vallhornsgatan, har tidigare varit en otrygg plats full av sly och en plats där det både dumpats skräp och där man har kunnat gömma sig i kriminellt syfte.

Text och foto: Katarina Magnusson