Tack för god samverkan

Vi lämnar snart ett annorlunda år bakom oss, där vi alla har arbetat hårt för att, trots Coronapandemin, bedriva vår dagliga verksamhet på ett så bra sätt som möjligt.

Året har förutom Coronapandemin till stor del handlat om att fortsätta upparbetningen av platssamverkan. Stadsdelsförvaltningen gör ett fantastiskt arbete och vi är glada att får vara delaktiga i arbetet som vi har stora förväntningar på.

Under 2020 har våra medlemmar dessutom slagit rekord i antalet trygghetsbesiktningar med ett 20-tal besiktigade fastigheter. Vid besiktingarna hos Stockholmshem och Familjebostäder har dessutom Järnet Smide, som är specialister på tillverkning och montering av inbrottsskydd och entrépartier i stål, varit med och kunnat lämna direkta förslag och kostnadsberäkningar på brottsförebyggande åtgärder.

Vi vill skicka ett stort tack till våra medlemmar, Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen, polisen, räddningstjänsten, Fastighetsägarna, Alla Kvinnors Hus och alla andra samarbetspartners för ett gott samarbete och engagemang under 2020 för att öka tryggheten och trivseln i Rågsved.