Henrik Tufvesson, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Stockholm och vice ordförande i Rågsveds Fastighetsägare

Tio år av samverkan i Rågsved

Fastighetsägare är naturligt och fysiskt knutna till platsen där husen står. De kan inte flytta sin verksamhet, men de kan påverka platsen där deras verksamhet finns.

Tio år av samverkan i Rågsved Läs mer »