BID

Trond Hannerstig, Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och föreningens vice ordförande och Tor Lindstrand, arkitekt och lärare på konstfack.

Konstfack och stadsdelsförvaltningen till Rågsved

Vid vårens sista styrelsemöte för Rågsveds Fastighetsägare fick vi både höra om Konstfacks planer på att genomföra utbildningar i Rågsved och om Micasas stora ombyggnad i Rågsved för att färdigställa Fövaltningshuset inför Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings inflytt 2027. Nytt förvaltningshus i Rågsved Förvaltningshuset är på cirka 5800 kvadratmeter och ungefär 450 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats

Konstfack och stadsdelsförvaltningen till Rågsved Läs mer »

Vet du vad vi gör?

Tillsammans arbetar vi för ett ännu tryggare och trivsammare Rågsved. Vi är våra medlemmar som tillsammans äger och förvaltar cirka 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, andra myndigheter, Fastighetsägarna Stockholm och lokala aktörer så som föreningslivet. Vet du hur

Vet du vad vi gör? Läs mer »

Tunneln som binder samman Skärholmen med Kungens kurva har förvandlats från betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet. Förra sosmmaren började omvandlingen av tunneln där 14 lokala ungdomar, med vägledning av den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento skapat en muralmålning som ska fånga Skärholmsbornas bild av Skärholmen. Projektet går under namnet Change Tomorrow Today och är en del av arbetet för att skapa tryggare och mer attraktiva platser genom nära samarbete med människor som bor och verkar i området. Detta projekt leds av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Projeto Trinsheira i nära samverkan med Skärholmens Centrum och Stockholmshem.

Fastighetsägare kan tillsammans med andra lokala samhällsaktörer bidra till ökad trygghet!

Tillsammans med våra systerföreningar Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva är vi 4 av 13 Fastighetsägarföreningar som redan arbetar med BID-inspirerad samverkan. Fastighetsägarna Stockholms kartläggning visar att det finns ytterligare 37 områden i Stockholmsregionen som har potential för BID-samverkan. Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och tillika föreningens vice ordförande, säger

Fastighetsägare kan tillsammans med andra lokala samhällsaktörer bidra till ökad trygghet! Läs mer »

Samverkan är viktigare än någonsin

Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare. Efter elva år av framgångsrik samverkan i Rågsved har vi med gemensamma krafter åstadkommit mycket. Samverkan är viktigare än någonsin och i Rågsved finns det gott om fina exempel på god samverkan och engagerade fastighetsägare. Den tolfte årsstämman för Rågsveds Fastighetsägare hölls sedvanligt i Nya Rågsved Folkets hus och föregicks av

Samverkan är viktigare än någonsin Läs mer »

Inbjudan 2 maj - välkommen på en workshop där vi gör färsk pasta.

Välkommen på en workshop där vi gör färska pasta

Vi träffas och gör färsk pasta och smaksätter med bland annat ogräs (kirskål och maskros). Vi har tillgång till några pastamaskiner, har du en egen och vill hänga på så ta gärna med den. När: Torsdag den 2 maj, öppet kl.17.00-20.00 Var: Allaktivitetshuset hos Svenska Bostäder, Gillerbacken 27. Anmälan: Ingen anmälan behövs Vill du bara

Välkommen på en workshop där vi gör färska pasta Läs mer »