Tunneln som binder samman Skärholmen med Kungens kurva har förvandlats från betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet. Förra sosmmaren började omvandlingen av tunneln där 14 lokala ungdomar, med vägledning av den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento skapat en muralmålning som ska fånga Skärholmsbornas bild av Skärholmen. Projektet går under namnet Change Tomorrow Today och är en del av arbetet för att skapa tryggare och mer attraktiva platser genom nära samarbete med människor som bor och verkar i området. Detta projekt leds av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Projeto Trinsheira i nära samverkan med Skärholmens Centrum och Stockholmshem.

Fastighetsägare kan tillsammans med andra lokala samhällsaktörer bidra till ökad trygghet!

Tillsammans med våra systerföreningar Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva är vi 4 av 13 Fastighetsägarföreningar som redan arbetar med BID-inspirerad samverkan. Fastighetsägarna Stockholms kartläggning visar att det finns ytterligare 37 områden i Stockholmsregionen som har potential för BID-samverkan. Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och tillika föreningens vice ordförande, säger […]

Fastighetsägare kan tillsammans med andra lokala samhällsaktörer bidra till ökad trygghet! Läs mer »