trygghet och trivsel

Inbjudan sommarföreläsningar om ekeonomisk läsförståelse

Ametist Azordegan startar utbildning för ökad ekonomisk läsförståelse i utsatta områden

Rågsveds Fastighetsägare har tillsammans med sina medlemmar tecknat samarbetsavtal med Juice Studios Stiftelse för en föreläsningsserie om ekonomisk läsförståelse för barn och ungdomar i Rågsved. Ametist Azordegan grundade stiftelsen Juice Studios med huvudsyfte att utbilda ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden för att motverka gängkriminalitet, främja mental hälsa och uppmuntra till deltagande i samhället. – Personer

Ametist Azordegan startar utbildning för ökad ekonomisk läsförståelse i utsatta områden Läs mer »

Vet du vad vi gör?

Tillsammans arbetar vi för ett ännu tryggare och trivsammare Rågsved. Vi är våra medlemmar som tillsammans äger och förvaltar cirka 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, polisen, andra myndigheter, Fastighetsägarna Stockholm och lokala aktörer så som föreningslivet. Vet du hur

Vet du vad vi gör? Läs mer »

Tunneln som binder samman Skärholmen med Kungens kurva har förvandlats från betonggrå passage till en plats med konst, färg och kreativitet. Förra sosmmaren började omvandlingen av tunneln där 14 lokala ungdomar, med vägledning av den portugisiske konstnären och sociala innovatören Nelson Vento skapat en muralmålning som ska fånga Skärholmsbornas bild av Skärholmen. Projektet går under namnet Change Tomorrow Today och är en del av arbetet för att skapa tryggare och mer attraktiva platser genom nära samarbete med människor som bor och verkar i området. Detta projekt leds av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Projeto Trinsheira i nära samverkan med Skärholmens Centrum och Stockholmshem.

Fastighetsägare kan tillsammans med andra lokala samhällsaktörer bidra till ökad trygghet!

Tillsammans med våra systerföreningar Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare och Fastighetsägare i Järva är vi 4 av 13 Fastighetsägarföreningar som redan arbetar med BID-inspirerad samverkan. Fastighetsägarna Stockholms kartläggning visar att det finns ytterligare 37 områden i Stockholmsregionen som har potential för BID-samverkan. Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm och tillika föreningens vice ordförande, säger

Fastighetsägare kan tillsammans med andra lokala samhällsaktörer bidra till ökad trygghet! Läs mer »

Inbjudan 2 maj - välkommen på en workshop där vi gör färsk pasta.

Välkommen på en workshop där vi gör färska pasta

Vi träffas och gör färsk pasta och smaksätter med bland annat ogräs (kirskål och maskros). Vi har tillgång till några pastamaskiner, har du en egen och vill hänga på så ta gärna med den. När: Torsdag den 2 maj, öppet kl.17.00-20.00 Var: Allaktivitetshuset hos Svenska Bostäder, Gillerbacken 27. Anmälan: Ingen anmälan behövs Vill du bara

Välkommen på en workshop där vi gör färska pasta Läs mer »