Henrik Tufvesson, näringspolitisk expert hos Fastighetsägarna Stockholm och vice ordförande i Rågsveds Fastighetsägare

Tio år av samverkan i Rågsved

Fastighetsägare är naturligt och fysiskt knutna till platsen där husen står. De kan inte flytta sin verksamhet, men de kan påverka platsen där deras verksamhet finns.