Tionde årsstämman genomförd

Nu har vi genomfört föreningens tionde årsstämma och jubileumsåret är därmed till ända.

Mötet inleddes av gästtalare Clara Lindblom, bostads- och fastighetsborgarråd, med ansvar för bland annat Fastighetsnämnden, Stockholms hamnar, Kyrkogårdsnämnden, Storstockholms brandförsvar med flera samt Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder.
Clara är uppväxt i Tensta, bor nu i Hökarängen och när hon var föräldraledig var hon varje torsdag på öppna förskolan i Rågsved vars verksamhet hon berömde.

Clara lyfte bland annat den viktiga samverkan mellan stadsdel, polis och fastighetsägare och var mycket imponerad av den trygghetsvandring hon gick med på kring Rågsveds centrum som genomförs inom ramen för platssamverkan.
– Jag hoppas verkligen att den typen av brister och förbättringsmöjligheter som identifieras vid trygghetsvandringarna, som jag är imponerad av, åtgärdas och att ni fortsätter med detta löpande, säger Clara.

Clara menade också att om det är något som behövs i ytterstadsområdena så är det aktion, mer samverkan.
– Ska det hända något och tex skapas jämlika uppväxtförhållanden så behövs sådana som ni, fortsatte hon.

Efter Claras tal och frågestund var det dags för årsstämman som leddes på ett strålande sätt av Bo Strömvall, Svenska Bostäder och det konstituerande mötet lett av Jonas Schneider som omvaldes till föreningens ordförande.

Så här ser 2023 års styrelse ut:

Ordförande: Jonas Schneider, Familjebostäder

Ordinarie ledamöter:
Katrin Behdjou Arshi, Fastighetsägarna Stockholm
Anders Kjellqvist, Micasa
Helene Engholm, Svenska Bostäder
Stefan Hager, Ikano Bostad
Rebecca Rubin, Sveafastigheter
Ludvig Striem, Einar Mattsson
Maryanne Vardy, Stockholmshem

Suppleanter:
Torbjörn Falksund, Stockholm Parkering
Jan Lomaeus, SISAB

Valberedning:
Golan Kaki, Familjebostäder
Magnus Ljungqvist, Stockholmshem

Adjungerande:
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
Kommunpolisen