Trygghetsdagen i Rågsved

Trygghetsdagen i Rågsved arrangeras av Rågsveds Fastighetsägare tillsammans med medlemmar, Stockholms stad och Polisen årligen sedan 2017.

Trygghetsdagen är till för att stärka tryggheten och gemenskapen

Tillsammans med boende och lokala samhällsbyggare bidrar Trygghetsdagen till att stärka tryggheten och gemenskapen i Rågsved, med fokus på de boendes miljö. Teman för trygghetsdagen har bland annat varit brandförebyggande information, krisberedskap, trygghetsinventeringar, platssamverkan, trygg  utemiljö, trygg i hemmet, hälsa och grannsamverkan.

Trygghetsdagen i Rågsved 2021

– Trygghetsdagen arrangeras för att informera om trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder, träffa Rågsvedsbor och få veta mer om till exempel platser de upplever som otrygga, berättar Lotta Vidén, Projektledare Rågsveds Fastighetsägare och Projektledare social hållbarhet, Familjebostäder.

Lotta Vidén, Projektledare Rågsveds Fastighetsägare och Projektledare social hållbarhet, Familjebostäder

Lotta har varit drivande i arbetet med trygghetsdagen sedan den startade. De senaste åren har trygghetsdagen arrangerats på Rågsveds torg där många aktörer är på plats för att möta,  informera och ha en dialog med Rågsvedsbor och andra som vistas i Rågsved.

– Trygghetsdagen brukar vara välbesökt av såväl barn som vuxna. Det är roligt att så många aktörer här i Rågsved engagerar sig och att samverkan verkligen fungerar, säger Lotta.

Medborgardialog kring trygghetsfrågor

Under trygghetsdagen 2020 kom stadsdelsförvaltningen i kontakt med Rågsvedsbor som ville vara med i den då kommande medborgardialogen kring trygghetsfrågor. 2021 fick man möjlighet att visa vad som har blivit gjort och vad som kommer att hända med förslagen utifrån medborgardialogen inom ramen för platssamverkan framöver.

– Under medborgardialogen har vi pratat om att vi alla kan ta ansvar för att utveckla Rågsved. Därför känns det extra bra att under trygghetsdagen se flera exempel på hur vi tillsammans tar ansvar för att utvecklingen säger Åsa Winfridsson, preventionssamordnare på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

– Trygghetsdagen i Rågsved är ett utmärkt tillfälle att möta våra medlemmars hyresgäster och att ha en dialog med de boende och andra aktörer i Rågsved om hur vi tillsammans kan öka trygghet och trivsel i boendemiljön, som till exempel i den gemensamma utemiljön med parker och gångstråk, säger Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare.

Trygghetsdagen i Rågsved 2021