Trygghetsvandring i Rågsved

Rågsveds Fastighetsägare genomför trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden, i samarbete med stadsdelen och polisen. Det sker i samband med platssamverkan och syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas.

I veckan har vi genomfört en trygghetsvandring i Rågsved med fokus på områdena kring Einar Mattssons och Stockholmshems fastigheter. Medverkade gjorde representanter från Stockholmshem, Einar Mattsson, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvalning, fastighetsägarföreningen och Trafikkontoret.

Det var en trevlig och givande vandring. Kul att våra trygghetsåtgärder ger så bra resultat, med så få åtgärdspunkter i protokollet. Vi har utökat och kompletterat belysningar till LED. Vi håller helt, rent och snyggt, genom att jobba efter broken windows-teorin, i och runt våra fastigheter, säger Stefan Granlund Kundförvaltare på Stockholmshem.

De åtgärdspunkter som noterades bestod av klotter, dold belysning i träd och dålig belysning vid ett par sittplatser på en gård, men ingenting direkt mot våra medlemmars fastigheter. Trygghetsvandringen protokollförs och de punkter som behöver åtgärdas rapporteras till berörda parter. Trygghetsvandringarna ger ett bra underlag för brottsförebyggande åtgärder och är dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Foto: Stefan Granlund