Våld inom familjen är ingen privatsak!

I veckan hölls en kostnadsfri utbildning för våra medlemmars medarbetare om våld i nära relation. Detta är dessvärre ett högaktuellt ämne och ett av de vanligaste polisanmälda brotten i våra verksamhetsområden. Att arbeta med detta är därför en naturlig del i föreningen arbete för minskad brottslighet och ökad trygghet.Utbildningen vände sig framför allt till förvaltare och bovärdar och gav kunskap om hur man i sin yrkesroll kan agera om man misstänker att det förekommer våld i familjer inom sitt fastighetsbestånd.

På utbildningen talade fastighetsägarna Sveriges Chefsjurist, som informerade om juridiken kopplat till fastighetsägare och våld i nära relation. Polisen talade om vad som händer när en anmälan är gjord, hur processen går till och vad som är viktigt för att kunna döma en våldsutövare.
Relationsvåldsteamet i Hässelby-Vällingby berättade bland annat om hur en orosanmälan går till, vad som sker hos socialtjänsten när en anmälan kommer, och vad utomstående kan göra för att stötta och underlätta för den som är eller har varit utsatt.

Utbildningen gav många intressanta diskussioner och kloka reflekteringar. Det var jättekul att så många kom och deltog aktivt på utbildningen.

Det finns platser kvar till seminariet den 25 november! Läs mer och anmäl dig.

Seminarium om våld i nära relation 17 november 2021

Seminarium om våld i nära relation 17 november 2021

Seminarium om våld i nära relation 17 november 2021
Seminarium om våld i nära relation 17 november 2021