Välkommen på trygghetsvandring den 8 mars

Vi fortsätter genomförandet av årliga trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden. Det sker i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan. Vid detta tillfälle besöker vi Familjebostäders område.

VAR: Vi startar på Valhornsgatan 22 och går sedan enligt karta i bifogad pdf.
NÄR: Onsdag 8 mars, kl 18.00-20.00
ANMÄLAN: Anmäl dig till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet ungefär hur många vi blir.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd. Som fastighetsägare i området är detta dessutom en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet.

Ladda ner inbjudan med karta som pdf.

Varmt välkomna!

Trygghetsvandring 8 mars 2023