Välkommen på vårens trygghetsvandringar i Rågsved

Rågsveds Fastighetsägare genomför trygghetsvandringar, med fokus på medlemmarnas bostadsområden. Trygghetsvandringarna arrangeras i samarbete med stadsdelen och polisen i samband med platssamverkan.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Som fastighetsägare i området är detta en möjlighet att lära känna andra och området utanför det egna beståndet. Läs mer om trygghetsvandringar här.

Välkommen till vårens trygghetsvandringar tillsammans med fastighetsägare, stadsdelsförvaltningen och polisen.

Välkommen på trygghetsvandring kring Svenska Bostäders fastigheter i Rågsved

VAR: Vi startar på Bjursätragatan 52A och går sedan enligt kartan ovan.
NÄR: Måndag 7 mars, kl 18.00-20.00
ANMÄLAN: Anmäl dig till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet hur många vi blir.
Ladda ner inbjudan med karta (pdf)

Välkommen på trygghetsvandring kring IKANOs fastigheter i Rågsved

VAR: Vi startar på Bjursätragatan 23A och går sedan enligt kartorna ovan.
NÄR: Torsdag 10 mars, kl 18.00-20.00
ANMÄLAN: Anmäl dig till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet hur många vi blir.
Ladda ner inbjudan med karta (pdf)

Välkommen på trygghetsvandring kring Familjebostäders fastigheter i Rågsved

VAR: Vi startar på Valhornsgatan 22 och går sedan enligt kartan ovan.
NÄR: Torsdag 17 mars, kl 18.00-20-00
ANMÄLAN: Anmäl dig till lotta.viden@familjebostader.com så att vi vet hur många vi blir.
Ladda ner inbjudan med karta (pdf)

Trygghetsvandring i Rågsved