För ett tryggare och trivsammare Rågsved

Det övergripande målet för Rågsveds Fastighetsägare är att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm med bra rykte och högt anseende.

Förutom trygghet och trivsel arbeta föreningen med många andra frågor så som en tilltalande fysisk miljö, en ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer samt, inte minst, att förbättra Rågsveds anseende och status på hemmaplan och i omvärlden. Många av de utmaningar som finns i ett område kan bara mötas med ett samarbete över fastighetsgränser och mellan andra aktörer i stadsdelen.

Rågsvedds Fastighetsägare arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningen har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och andra lokala aktörer. Läs mer om BID här.

Läs mer om föreningen Rågsveds Fastighetsägare, våra mål och vision och hur vi vill nå dit.

Rågsveds Fastighetsägare

Tio år av samverkan

Föreningen startade 2012  och tillsammans äger och förvaltar våra medlemmar ca 70 % av samtliga lägenheter och flerbostadshus i Rågsved.

Tillsammans med våra medlemmar ser vi fram emot att fortsätta vara en del i utvecklingsplanerna där samverkan är ett kraftfullt verktyg. Det är svårt att lyckas på egen hand men tillsammans med andra kan vi nå långt i vår strävan att Rågsved ska bli en ännu tryggare och trivsammare stadsdel.

Här kan du ladda ner jubileumsfoldern som pdf.
Vill du ha ett eget exemplar, maila info@ragfast.se