Tillsammans med våra medlemmar, Polisen, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret har vi arbetat med en gemensam målbild för att intensifiera insatserna för ökad trivsel och trygghet i Rågsved.

Albert Lannerstad ledde oss genom en workshop där det blev tydligt att det finns ett stort engagemang, kraft och vilja. Alla som var med visade på en önskan om ännu mer samordning och gemensamt arbete för ett tryggare och trivsammare Rågsved.

Lennart Levander, brottsförebyggare, gick igenom broken-windows teorin, rutinaktivitetsteorin och trygghetsbesiktningar av fastigheter. Tobias Karström, projektledare Rågsveds fastighetsägaren, berättade om brottsstatistiken i Rågsved och exploateringskontoret var på plats och berättade om planerna för Rågsved.