Trygghetsdag i Rågsved

Trygghetsdag i Rågsved
Trygghetsdag i Rågsved den 5 oktober i Nya Rågsveds Folkets hus.

Fastighetsägare i Rågsved, Stockholms stad och Polisen arrangerade en trygghetsdag i Nya Rågsveds Folkets hus den 5 oktober. Det blev en intressant och bra dag där boende i Rågsved fick veta mer om hur vi tillsammans kan förebygga brott och främja trygghet, trivsel och gemenskap.

Tillsammans har medborgare och olika aktörer en viktig roll i arbetet med att öka trygghet, trivsel och gemenskap i området. Under dagen får boende kunskap om hur de kan engagera sig i sin närmiljö exempelvis genom att delta i grannsamverkan, trivselvandra, felanmäla och polisanmäla. Vi i lokala BRÅ får kunskap och information om medborgarnas perspektiv på trygghet och trivsel, säger preventionssamordnare Åsa Winfridsson, Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning och kommunpolis Peter Aasa.

Fastighetsägare, polis, stadsdelsförvaltningen och olika lokala föreningar var på plats för dialog med de boende. En tipspromenad för stora och små, med frågor kring trygghet, uppskattades av många. Vid inlämnade svar fick de vuxna en brandfilt och barnen en liten påse med både praktiska och goda saker. Kaffe, bullar, saft, popcorn och ansiktsmålning fanns också på plats.

Att tillsammans med Stockholms stad och polisen arrangera en trygghetsdag är ett sätt att både informera om brottsförebyggande åtgärder och få information av invånarna om till exempel platser de upplever som extra otrygga, säger Lotta Vidén, projektledare på Rågsveds Fastighetsägare.

Under hela dagen kunde Rågsvedsbor pricka in platser på en karta och prata med medarbetare från stadsdelskontoret om platser de uppfattar som otrygga.

Ett gediget scenprogram leddes av Bo Strömvall, säkerhetschef på Svenska Bostäder. Han sydde även ihop dagen med en frågestund där polisen, Fastighetsägarföreningen, Rågsveds grundskola och stadsdelsförvaltningen deltog.

Tobias Karström, Rågsveds Fastighetsägare, berättade om lägesbilden när det gäller inbrott och hur föreningen kan hjälpa sina medlemmar i deras brottsförebyggande arbete.

Poliserna Peter Aasa och Mikael Sundberg berättade om grannsamverkan som enligt statistik minskar bostadsinbrotten med upp till 26 %. Här kan du läsa mer om Grannsvamverkan. De berättade också om bedrägerier mot äldre och Claes-Göran Jonsson, volontär inom Polisen, berättade om den utbildning polisen arrangerar där äldre får lära sig hur de kan skydda sig mot dessa bedrägerier.

Ahmed Kifah Fawzy från Projekt Rågsved berättade om nattvandring. Med under dagen var även Rågsveds IF och Boxningsklubb Rågsved som också nattvandrar. Varje fredag kväll arrangeras nattvandringar som utgår från Nya Rågsveds Folkets hus. Här kan du läsa mer om nattvandringarna.

Elever från Rågsveds grundskola spelade upp en forumteater om hur vi alla kan ingripa om vi bevittnar kränkningar eller våld.