Återtagna lägenheter ger tryggare bostadsområden

Fastighetsägare har stora trygghetsutmaningar kopplade till oriktiga hyresförhållanden. Genom ett intensivt arbete har antalet återtagna lägenheter nästan fördubblats under 2023 och trygghetsmätningarna visar att tryggheten i trapphusen går åt ett positivt håll.

I Rågsved återtogs 49 lägenheter 2023 på grund av oriktiga hyresförhållanden vilket är en markant ökning mot 2022. Rågsveds Fastighetsägares medlemmar har arbetat med detta under många år och i Rågsved är arbetet högt prioriterat. Föreningen sammanställer antalet lägenheter som medlemmarna tar tillbaka och även medlemmarnas trygghetsindex. Siffrorna skickas till Stadsdelsförvaltningen som använder dem som indikatorer i sina trygghetsanalyser för att skapa en helhetsbild över stadsdelen.

När fastighetsägare arbetar med att stävja oriktiga hyresförhållanden ökar tryggheten över tid. Det innebär en rättvisare uthyrning då rätt person i kön får kontrakt, ockerhyror undviks och grannarna känner lättare igen varandra när det är mindre omsättning på boende. Skadegörelse och nedskräpning tenderar att minska och dessutom kan annan brottslighet nära olovlig andrahandsuthyrning, så som folkbokföringsbrott, upptäckas.

– Våra medlemmar har fokus på att arbeta med dessa frågor i staden i stort och framförallt i Rågsved. Vi diskuterar bosociala frågor på nätverksträffar både för att inspirera och lära av varandra men även för att diskutera vilka möjligheter som finns för att motverka oriktiga hyresförhållanden. Efter ett par intensiva år blir det svårare och svårare ärenden att utreda, men med hjälp av ökade resurser, tätare samverkan och nya lagar har möjligheterna till att återta fler lägenheter ökat säger Trond Hannerstig, vd, Rågsveds Fastighetsägare.

– Vi ser fram emot den nya utredningen där förslagen är att ge fastighetsägarna ännu fler verktyg i arbetet mot oriktiga hyresförhållanden, tillägger han.

En framgångsfaktor i arbetet mot oriktiga hyresförhållanden är lokal närvaron, arbetet innebär också att hyresjurister, utredare och störningsjour med flera arbetar aktivt mot oriktiga hyresförhållanden.

Läs mer om Stockholmshems arbete mot oriktiga hyresförållanden här.
Läs mer om Ikano Bostads arbete mot oriktiga hyresförhållanden här.

Lag och förslag

Sedan den 1 oktober 2019 är det ett brott att hyra ut sin hyresrätt utan tillstånd och till en för hög hyra. Den lagen underlättar för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som hyr ut sin lägenhet olagligt.

Det finns även ett lagförslag som handlar om att öka tryggheten i bostadsområden. Det handlar bland annat om att göra det lättare att säga upp lokal- och bostadshyresgäster som begått brott. Här kan du läsa mer och ladda ner betänkande av utredningen.

Rågsved

Flygbild över delar av Rågsved.
(fastigheterna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln)