Barnkonventionen är lag – hur får vi in barnens perspektiv i vårt arbete?

Välkommen på en insiktsträff

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Två gästföreläsare


Lina Lundström
, barnombudsman i Stockholms stad kommer och berättar om stadens barnrättsarbete. Barnombudsmannen tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att barns och ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention ska respekteras.

Caroline Dahlbom, hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättar om ett exempel från Svenska Bostäders arbete i Husby som resulterade i en trygghetsvandring med barn.

När: Torsdag 9 november, kl 10-11.30
Var: Måsholmstorget 20, Hubben, (Skärholmens stadsdelsförvaltning)
OSA: Senast måndag 6 nov till trond.hannerstig@stockholmshem.se
Vem: Ta gärna med kollegor som kan ha intresse av detta!

Träffen arrangeras tillsammans med vår systerförening Skärholmens Fastighetsägare och vi håller till i Skärholmens centrum i stadsdelsförvaltningens lokaler.

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf.

Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad
Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad
Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder
Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder

Vad vet du om barnens rätt och Barnkonventionen?

 

Här kan du göra ett quiz och testa dina kunskaper. 

Barnperspektivet