Trygghetsvandringarna ger allt färre avvikelser

Igår genomförde vi höstens andra trygghetsvandring, denna gång runt Stockholmshems fastighetsbestånd. Det blir färre och färre avvikelser för varje år, vilket är glädjande att se. Denna gång var mycket kopplat till sly, höga buskage och lampor som inte fungerade. Det var mycket mindre klotter än tidigare.

Förutom att vi tar reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas så är vandringarna ett trevligt tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Vid denna vandring var det representanter från Stockholmshem, polisen och stadsdelsförvaltningen som deltog. Jonathan Gustafsson Berg ledde vandringen och förde protokoll.