Barnkonvetionen är lag – hur får vi in barnens perspektiv i vårt arbete

Välkommen på en insiktsträff!

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag.

Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad kommer och berättar om stadens barnrättsarbete. Barnombudsmannen tillsammans med stadens nämnder och bolagsstyrelser arbetar för att barns och ungas rättigheter enligt FN:s barnkonvention ska respekteras.

Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder berättar om ett exempel från Svenska Bostäders arbete i Husby som resulterade i en trygghetsvandring med barn.

När: 29 maj måndag kl 14-15.30
Var: Nya Rågsveds Folkets hus
OSA: Senast den 24 maj till lotta.viden@familjebostader.com
Vem: Ta gärna med kollegor som kan ha intresse av detta

.Här kan du ladda ner inbjudan som pdf

Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad
Lina Lundström, barnombudsman i Stockholms stad
Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder
Caroline Dahlbom hållbarhetsstrateg hos Svenska Bostäder