BID-nätverksträff – tema gängkriminalitet

Gängkriminalitet och lagar kring trygghet och säkerhet och hur de påverkar fastighetsägare – det var temat när Fastighetsägarna Stockholm arrangerade ännu en intressant BID-nätverksträff.

Camila Salazar Atías från nätverket CIDES, som är en del av Fryshuset, är experter på gängkriminalitet berättade om gängkriminalitet med ett historiskt, nutida och framtida perspektiv. Det var många intressanta frågor kring vad som gör att en ung person hamnar i gängkriminalitet och hur avhoppsverksamhet fungerar. Tidiga insatser är avgörande och resurskrävande men avhopparinsatsen kostar 1,5 miljoner/ person.

Marie Öhrström från Fastighetsägarna Sverige berättade om nya lagar kring trygghet och säkerhet och hur de påverkar fastighetsägare och samhället i stort. De nya lagarna gäller från och med 1 juli och syftar bland annat till att stärka verktygen för fastighetsägare att kunna avhysa hyresgäster som använder lägenheter till kriminell verksamhet.

Camila Salazar Atías från nätverket CIDES, som är en del av Fryshuset, är experter på gängkriminalitet berättade om gängkriminalitet med ett historiskt, nutida och framtida perspektiv.
Camila Salazar Atías från nätverket CIDES, som är en del av Fryshuset, är experter på gängkriminalitet berättade om gängkriminalitet med ett historiskt, nutida och framtida perspektiv.