Gemenskap och återvinning i fokus när ny mosaikvägg invigdes

En helt ny mosaikvägg är invigd på en av Ikano Bostads miljöstugor i Rågsved. Barn som också varit konstnärer fick högtidligt klippa bandet. Fokus för konstverket är återvinning, gemenskap och kreativitet och har skapats av boende i området.

– Att miljöstugan nu är prydd med ett mosaikkonstverk hoppas vi kan fungera som inspiration. Vi kan tillsammans bidra till en bättre miljö och ett trivsammare bostadsområde, säger Jim Gustafsson, förvaltare på Ikano Bostad.

Jim Gustafsson, förvaltare på Ikano Bostad, framför mosaikkonsten. Foto: Andy Foster
Jim Gustafsson, förvaltare på Ikano Bostad, framför mosaikkonsten. Foto: Andy Foster

Skapandet av mosaiken är gjord av barn från förskolan Butterfly och andra boende i området. Företaget Remakebolaget har varit konstnärliga ledare och drivit arbetet i en mosaikverkstad dit boende bjudits in för att lära sig grunderna i konsthantverk och för att träffa sina grannar.

– Att boende är delaktiga i att utsmycka det offentliga rummet sprider positiva ringar på vattnet. Det gör att fler känner ansvar för området. Dessutom är mosaikkonst en billig och hållbar form av konst, säger Helen Rydberg på Remakebolaget.

Helen Rydberg konstänlig ledare från Remakebolaget berättar om arbetet med mosaikkonsten. Foto: Andy Foster
Helen Rydberg konstänlig ledare från Remakebolaget berättar om arbetet med mosaikkonsten. Foto: Andy Foster

Projektet är en del av arbetet med platssamverkan Rågsved, med stöd från Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning, och är en fortsättning på det arbete som påbörjades efter en medborgardialog 2020. Rågsveds Fastighetsägare har samordnat arbetet och arrangerar en rad aktiviteter i samverkan med sina medlemmar under arbetsnamnet Rågsveds Gröna gårdar.

– Inte bara är mosaikkonstverket en prydnad av det offentliga rummet. Genom arbetet i mosaikverkstaden möts människor vilket skapar gemenskap och trygghet. Det visar att alla kan bidra och känna stolthet över området, och att vi som fastighetsägare kan skapa förutsättningar för det, avslutar Trond Hannerstig, vd, Rågsveds Fastighetsägare.

Kersti Tagesson Stadsdelsförvaltningen och Trond Hannerstig Skärholmens Fastighetsägare berättar om platssamverkan och samverkan kring mosaikverkstaden i Rågsved.
Kersti Tagesson Stadsdelsförvaltningen och Trond Hannerstig Skärholmens Fastighetsägare berättar om platssamverkan och samverkan kring mosaikverkstaden i Rågsved.

Övriga platser där det nu finns mosaikkonst

  • En stor skylt på stängslet mot tunnelbanan som kan beskådas från
    tunnelbaneperrongen.
  • På föreningsmeddelandetavlan vid tunnelbanan.
  • Vid Rågdalens parklek.
  • På en anslagstavla vid gångtunneln mellan Rågsveds aktivitetsyta och Hagsätravägen.
  • I samarbete med Ellevio har deras nätstation på Bäverbäcksgränd,
    mitt emot Bäverdalens Bollplan smyckats hösten 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Jim Gustafsson, förvaltare Ikano Bostad, tfn 076- 125 48 12, jim.gustafsson@ikanobostad.se
Trond Hannerstig, vd Rågsveds Fastighetsägare, tfn 076-123 91 03, trond.hannerstig@stockholmshem.se
Helen Rydberg, verksamhetsansvarig Remakebolaget, tfn 070-889 91 38, helen@remakebolaget.se

Foto: Andy Foster. Här finns bilder för nedladdning