Det här är Rågsveds Fastighetsägare

Rågsveds Fastighetsägare är en ideell förening som funnits sedan 2012. Vi arbetar för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd.

Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar. Tillsammans arbetar vi för att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med myndigheter och lokala aktörer där föreningen underlättar samarbetet mellan fastighetsägare och andra aktörer i Rågsved.

I den här lilla foldern kan du läsa kortfattat om föreningen och vårt arbete.