Det har varit och är en intensiv vår i Rågsved.

Platssamverkan håller på att forma sig efter att den utökats till att omfatta även Snösätra. Det har också tillkommit fokus på Egenförsörjning och Skolframgång. Till följd av det har vi nu delat upp arbetet i två operativa ledningsgrupper. Föreningen är framför allt engagerade i arbetet med Offentlig miljö, Öppen drogscen och Rent och snyggt där vi och våra medlemmar kan påverka mest. Med anledning av den nya lagen som träder i kraft den 1 juli som handlar om att kommunerna ska ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet kommer troligen arbetet inom platssamverkan att bli mer systematiserat. Här kan du läsa mer om kommuner mot brott. 

Tillsammans med flera medlemmar stöttade vi det lokala Valborgsfirandet som Rågsved-Hagsätra Samhällsförening traditionsenligt arrangerar. På lördag den 27 maj är vi med på Rågsvedsdagen tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, där pratar vi platssamverkan med Rågsvedsborna.

Planering inför Trygghetsdagen är i full gång. Datumet är satt till den 14 september, skriv redan nu in det i din kalender. Vi kommer i år att ha med ett nytt tema; trygg uppväxt. Det är stort fokus på barn, bland annat som en följd av att barnkonventionen blivit lag. Föreningen arrangerar därför en insiktsträff kring barnkonventionen och hur fastighetsägare kan arbeta med barnperspektivet. Då får vi höra stadens barnombudsman berätta om stadens barnrättsarbete och även få veta mer om Svenska Bostäders arbete med barnfokus i Husby.

Under våren har vi också fått igång arbetet i Rågsveds Gröna gårdar med de kreativa mötena för Rågsvedsbor. Sofia Rydergård har arrangerat tre träffar under våren och under hösten är ytterligare fem träffar inplanerade. Stockholmshem ställer upp med sin fina dialoglokal på Sköllerstagatan för dessa träffar. Inom ramen för Rågsveds Gröna gårdar och platssamverkan rullar även de två stadsodlingarna vid Ervallakroken och Stövardalen på och alla pallkragar nyttjas.

Dessutom har vi haft ett spännande arbete med Remakebolaget och Ellevio, där Remakebolaget hållit i en öppen mosaikverkstad där Rågsvedsbor har mötts och skapat mosaikkonst som kommer att smycka Ellevios nätstation på Bäverbäcksgränd. Stadsdelsförvaltningen har upplåtit en lokal till verkstaden.

Det är tydligt att det är i samverkan som vi uppnår bäst effekt och kan göra skillnad!

För mig har det varit en intressant och spännande vår där jag fått förtroendet att ta ansvar för föreningens verksamhet under Trond Hannerstigs föräldraledighet. I vårt senaste nyhetsbrev kan du läsa mer om mer om vad vi gjort och gör.

Trevlig läsning!
Lotta Vidén
tf vd, Rågsveds Fastighetsägare

Lotta Vidén
Rågsveds Fastighetsägare