Ellevios nätstation blir ett konstverk i Rågsved

När Ellevios nätstation blir ett konstverks med hjälp av Rågsvedsbor, Fastighetsägare, Stadsdelsförvaltning och med konstnärlig ledning av Remakebolaget, då är det samverkan på riktigt!

Det finns så många tack att ge. Tack Ellevio som bidrar till att deras nätstation bli ett konstverk. Tack Rågsveds IF med ungdomar som stått modeller för konstverken och även lagt mosaik. Tack alla barn, unga och vuxna i Rågsved som kommit och skapat konst med Remakebolaget och Helen Rydberg som konstnärlig handledare. Tack Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för att verkstan haft en lokal och tack våra medlemmar som gjord det möjligt för föreningen att samordna och stötta detta fina arbete.

Invigningen blev fantastisk med föreningens vd Trond Hannerstig som hälsade välkommen och berättade som fastighetsägarnas lokala samverkan, Kersti Tagesson, stadsdelens projektledare för platssamverkan Rågsved berättade om platssamverkan och vikten av samverkan mellan staden, polisen, lokala föreningar, fastighetsägare mfl lokala aktörer. Johanna Walterson från Ellevio som äger nätstationen berättade om deras satsning på att vara en del av lokalsamhället där någon av deras 2000 nätstationer finns.

Ungdomar från Rågsveds IF som också är avbildade på en av väggarna klippte banden och Helen Rydberg från Remakebolaget berättade om arbetet och de olika konstverken.
Ia Hamn, avporträtterad som punkare 1997 på en av väggarna och fortfarande punkare enligt henne själv, var på plats. Det var massor med barn, ballonger, festis, tablettaskar, kaffe och kaka precis som det ska vara på en invigning.

Konsten är skapad som en del av arbetet med platssamverkan Rågsved med målet att skapa tryggare och trivsammare områden. Elnätsbolaget Ellevio, Rågsveds Fastighetsägare och Remakebolaget har, i samverkan med stadsdelsförvaltningen, under våren 2023 genomfört konstprojektet. Boende med fokus på barn har bjudits in till mosaikverkstad för att bidra till en tryggare och trivsammare del av Stockholm.
När du är i Rågsved missa inte att gå förbi konstverken på Ellevios nätstation vid Bäverbäcksgränd, mitt emot Bäverdalens Bollplan.