Välkommen på invigning av mosaikkonst i Rågsved

Elnätsbolaget Ellevio, Rågsveds Fastighetsägare och Remakebolaget har, i samverkan med stadsdelsförvaltningen, under våren 2023 genomfört ett konstprojekt i Rågsved. Boende med fokus på barn har bjudits in till mosaikverkstad för att bidra till en tryggare och trivsammare del av Stockholm.

Representanter från Ellevio, Fastighetsägarföreningen, Remakebolaget och stadsdelsförvaltningen är på plats och svarar gärna på frågor.

För att skapa spännande mötesplatser och en levande stadsdel med ökad trygghet och trivsel i Rågsved har Ellevio, Remakebolaget och Rågsveds Fastighetsägare samverkat för att tillsammans med barn och vuxna skapa en mosaik att klä en av Ellevios nätstationer i området med. Projektet är en aktivitet inom Platssamverkan Rågsved i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som upplåtit lokal till mosaikverkstan.

NÄR: Torsdag 28 september, kl 15.00

VAR: Ellevios nätstation vid Bäverbäcksgränd, där gångvägarna korsas mitt emot Bäverdalens Bollplan

KONSTNÄRERNA:  Konsten är skapad av Rågsvedsbor med fokus på förskolebarn och skolbarn som fått möjlighet att prova på och lära sig grunderna i ett konsthantverk.

DET HÄNDER PÅ PLATS: Invigningstal, bandklippning, uppvisning av mosaikverkstad, festligheter för barnen.

Här kan du ladda ner inbjudan som pdf.

Välkommen på invigning av mosaikkonst i Rågsved