Ett ständigt arbete med att hålla helt, rent och snyggt

Vid trygghetsvandringen i Rågsved kring Familjebostäders fastigheter var det färre åtgärdspunkter än i fjol. Det som noterades var främst klotter och trasiga lampor. Återigen roligt att se våra medlemmars arbete för ökad trygghet och trivsel genom sitt ständigt pågående arbete med att hålla helt, rent och snyggt.
Förutom att inventera området innebär dessa vandringar intressanta samtal mellan olika lokala aktörer. Förutom föreningen och Jonathan Gustafsson Berg som protokollförde vandringen, deltog representanter från Familjebostäder,  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och polisen. Rågsveds Fastighetsägare genomför trygghetsvandringar med fokus på medlemmarnas fastighetsområden, i samarbete med stadsdelen och polisen. Det sker i samband med platssamverkan och syftet är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringarna är dessutom ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor från andra fastighetsbolag och att lära sig mer om området.  
Trygghetsvanding i Rågsved med fokus på Familjebostäders fastigheter, den 17 mars 2022.
Trygghetsvanding i Rågsved med fokus på Familjebostäders fastigheter, den 17 mars 2022.
Trygghetsvanding i Rågsved med fokus på Familjebostäders fastigheter, den 17 mars 2022.