Sveafastigheter har fokus på trygghet och barn när de etablerar i Rågsved

Sveafastigheter ska bygga en hyresfastighet med 38 lägenheter på Bjursätragatan i Rågsved. Detta ska bli ett boende för framför allt ensamstående föräldrar med barn och med fokus på barn och trygghet.

Nu väntar Sveafastigheter på att detaljplanen ska bli klar och hoppas på byggstart 2024. Men redan nu har de blivit medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare för att lära känna området.

–  Planerar man ett projekt så vill man förstå platsen och vilka behov som finns. Vill vara delaktiga i den dialog som redan finns och ha kontakt med de aktörer som finns här i Rågsved och som kan mer om området än vi. Därför har vi gått med i Rågsveds Fastighetsägare, berättar Viktor Gärde, projektchef hos Sveafastigheter.

Viktor Gärde, projektchef hos Sveafastigheter

–  Vi vill vara med i aktiviteter kring trygghetsfrågor, få veta mer hur vi kan tänka i det här området och lära känna människorna, säger Elouise Howard, förvaltare hos Sveafastigheter.

Elouise Howard, förvaltare hos Sveafastigheter

Projektet i Rågsved handlar mycket om barn. Tillsammans med arkitekten, White arkitekter, vill Sveafastigheter skapa ett boende som tar tillvara på barnens behov. Det finns en hel del ensamstående med ett eller flera barn och även med en mer utsatt social situation.

Den planerade fastigheten i Rågsved ska utvecklas i konceptet Barnbo, med fokus på barns hälsa och välbefinnande. Konceptet innebär en variation av lägenhetsstorlekar för olika familjekonstellationer. Här kommer det att finnas prisrimliga bostäder med små men många rum där ensamstående med barn kan prioriteras genom Sveafastigheters bostadskö. I husets bottenvåning kommer det bland annat att finnas ett studierum för barns olika behov som ska erbjuda studiero och organiserad läxhjälp.

–  Vi har ett stort socialt ansvar genomgående i våra projekt och vill vara delaktiga i utvecklingen. Vi har fokus på de sociala frågorna som finns i de mer socialt utsatta områdena och då särskilt barnens rätt att få bra levnadsvillkor, säger Viktor Gärde.

Befintlig trafiksäker koppling till Snösätraskolan ska utvecklas till ett naturstråk med fokus på barns rörelse och frihet – Skolstigen. Skolstigen ska fungera som en förlängning av gården och genom god belysning och väderskydd skapas trygghet under hela året.

–  Det är viktigt att känna till de som bor i Rågsved, vi förvaltar fastigheterna men vi förvaltar även relationen till dem som bor här, det är ett helt paket. Det är viktigt att de boende har ett förtroende för oss och att det blir långsiktigt, lägger Elouise till.

Här finns mer information om Sveafastigheters projekt i Rågsved. 

Text: Katarina Magnusson

Viktor Gärde, projektchef och Elouise Howard, förvaltare hos Sveafastigheter.
Tomten för Sveafastigheters planerade fastighet i Rågsved.
Tomten för Sveafastigheters planerade fastighet på Bjursätragatan i Rågsved.
Sveafastigheters planerade fastighet i Rågsved, Barnbo, Illustration: White Arkitekter.
Sveafastigheters planerade fastighet i Rågsved, Barnbo, Illustration: White Arkitekter.