Få åtgärdspunkter vid höstens första trygghetsvandring

Igår genomförde vi höstens första trygghetsvandring i samverkan med stadsdelen och polisen

Det var en lugn och fin trygghetsvandring genom delar av Stockholmshems och Einar Mattssons bestånd. Det var få noteringar som fördes till protokollet för åtgärd och de flesta berörde växtlighet. Någon notering avsåg belysning och få om klotter.

Representanter från Stockholms stad – Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Polismyndigheten, Stockholmshem, Einar Mattsson AB och Rågsved Fastighetsägare deltog på vandringen som leddes av Jonathan Gustafsson Berg.

Syftet med trygghetsvandringarna är att ta reda på vad i miljön som upplevs som otryggt och som behöver åtgärdas och vad som bör värnas om och förstärkas. Trygghetsvandringen resulterar i ett protokoll med åtgärdsförslag som rapporteras till berörda parter för åtgärd.