Framtidens Förvaltare

Seminariet Framtidens Förvaltare 2020, arrangerat av Förvaltarforum, var en dag full med inspiration och information. Dagen omfattade både digitalisering, hållbarhet, teknik, hyresgäster, kundvård och en paneldiskussion om framtidens förvaltning.

Seminariet var intressant ur flera synvinklar. Bland annat kan man se att digitaliseringen är en viktig del inom fastigheter när det gäller allt från hur du får paket, låser dörren, släppen in hantverkare mm.

Vi fick också höra hur ÖBO arbetar med sin energistrategi, hur man minskar energiförbrukningen och producerar energi.
Byggvesta berättade om sitt sociala arbete i Rinkeby med Yalla Rinkeby, vilket inspirerar oss som arbetar med att utveckla trygghet och trivsel i våra områden. Genom att påverkar situationen för kvinnor så att de kommer ut i arbetet och lär sig språket, så påverkar man också barnen och deras förutsättningar på ett positivt sätt.
Fabege berättade om hur de effektiviserade sitt arbete och fick nöjdare medarbetare. Detta och mycket mer fick vi med oss från denna inspirerande dag.

Framtidens Förvaltare 2020