Platssamverkan för ett levande, säkert och tryggt Stockholm

Ha höga ambitioner, lyssna på andra och arbeta tillsammans var tips vi fick när City i Samverkan bjöd in till ett seminarium om betydelsen av platssamverkan för att skapa synergier och mervärden som aktörer inte har möjlighet att uppnå enskilt.

Ett intressant seminarium där vi fick ta veta mer om platssamverkan kring Sergels torg där offentliga sektorn och privata näringslivet samverkar för att skapa ett Sergels torg där människor trivs och vistas.

Vi fick ta del av värdefull erfarenhet från arbetet i kring Sergels torg från både City i Samverkan, polisen, stadsdelsförvaltningen och fastighetsägare. . Bland annat minskade brottsligheten på platsen rejält i samband med förra sommarens aktiviteter på Sergels torg som fylldes med aktiviteter och människor. Man kunde inte se någon ökning av brottslighet i närliggande områden under samma period, vilket stärker devisen att tillfället gör tjuven och att brottslighet inte per automatik flyttar.

Seminarium om platssamverkan
City i Samverkans seminarium om platssamverkan
Maria Stigle, Trygghets- och säkerhetssamordnare, Norrmalms stadsdelsförvaltning och Måns Gauffin, Kommunpolis, lokalpolisområde Norrmalm
Maria Stigle, Trygghets- och säkerhetssamordnare, Norrmalms stadsdelsförvaltning och Måns Gauffin, Kommunpolis, lokalpolisområde Norrmalm
Per Eriksson, Senior Advisor, City i Samverkan, Therese Travis, Biträdande enhetschef, Socialförvaltningen och Erik Slottner, Äldre- och trygghetsborgarråd, KD
Per Eriksson, Senior Advisor, City i Samverkan, Therese Travis, Biträdande enhetschef, Socialförvaltningen och Erik Slottner, Äldre- och trygghetsborgarråd, KD
Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Stockholm och Sonny Söderström, VD Skärholmens Fastighetsägare på City i Samverkans seminarium om platssamverkan
Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Stockholm och Sonny Söderström, VD Skärholmens Fastighetsägare på City i Samverkans seminarium om platssamverkan