Grattis på 10-års dagen!

Den 30 mars 2012 hölls det första konstituerande styrelsemötet för den ideella föreningen Rågsveds Fastighetsägare i Rågsveds Folkets hus. Magdalena Bosson var föreningens första ordförande. I dagarna hölls det tionde årsmötet då nuvarande ordförande Jonas Schneider omvaldes som föreningens ordförande.

Boendedialog visade på otrygghet

Bakgrunden till att föreningen startades var att det i de boendedialoger som genomfördes i Rågsved under 2010 och 2011 framkom att många Rågsvedsbor var nöjda med sitt boende och på många sätt uppskattade stadsdelen. Men det framkom också att många upplevde stadsdelen som otrygg och skräpig. Denna negativa inställning bekräftades i andra sammanhang, bland annat i trygghetsmätningar och medborgarmöten. I en jämförelse med andra stadsdelar blev det tydligt att Rågsved upplevdes som mer otryggt och skräpigt än andra stadsdelar i söderort.

Detta drabbar även fastighetsägare genom bland annat högre förvaltningskostnader, hög grad av omflyttning, lägre kundnöjdhet och i förlängningen lägre fastighetsvärden. Fastighetsägarna har svårt att möta dessa utmaningar var för sig. Dessutom är det frågor som inte avgränsar sig till enskilda fastigheter eller företag. Det var mot den bakgrunden som ett organiserat fastighetssamarbete började diskuteras. Det resulterade i att Familjebostäder tog initiativet till att bilda en fastighetsägarförening.

Långsiktigt och systematiskt samarbete

– Vi hoppades och önskade att det skulle finnas en sammanslutning med ett hjärta som klappade extra för Rågsved. Inte kaxigt och storvulet utan ett långsiktigt och systematiskt samarbete kring trygghet och stadsmiljöfrågor. Föreningens tioårsjubileum är en check på att det fanns och finns, säger Magdalena Bosson, stadsdirektör i Stockholms stad. Vid föreningens bildande var hon vd på Familjebostäder och tillträdde som föreningens första ordförande.

Vid starten av föreningen fanns redan systerföreningarna i Skärholmen och Järva som gav inspiration och mod att starta även i Rågsved, menar Magdalena.

Magdalena Bosson

Business Improvement Distrikt - BID

Föreningarna arbetar utifrån BIDs modellen som ligger som en grund för ett samarbete mellan bostadsrättsföreningar, allmännyttiga, privata och kommersiella fastighetsägare. Föreningarna har dessutom ett nära samarbete med stadsdelsförvaltning, polis, trafikkontoret och andra lokala aktörer. BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell inspirerad av USA. Den svenska modellen av BID är dock inriktad på frivillig samverkan medan den i USA bygger på tvingande lagstiftning.

– Vi var klara från början med att modellen måste försvenskas, det går inte bara att implementera ett internationellt system utan man måste ta hänsyn till lagstiftning och arbetssätt med mera, säger Magdalena.

Hon menar att det finns en stor poäng i samverkan för fastighetsägare både offentliga och privata att skapa attraktivitet och kunna vara fler som samarbetar både i glädjeämnen och utmaningarna.

– Det här arbetet blir aldrig färdigt. Det kommer olika boenden, olika verksamheter och nya hus, det är en ständig rörelse. Det är en förmån för ett område att få ha en sådan här plattform, som fastighetsägarföreningen är, att utgå ifrån. Jag är så glad att föreningen har jobbat på och jag vill bara önska lycka till i minst tio år till, avslutar Magdalena.

Den positiva utvecklingen kommer att fortsätta

– Jag är övertygad om att den positiva utvecklingen i Rågsved kommer att fortsätta. För mig handlar det om att vi som fastighetsägare säkerställer trygghet i våra hus och områden. Utöver detta måste vi fortsätta samverka med övriga samhället utifrån den breda platssamverkan som nu pågår i Rågsved. Ensamma är vi inte lika starka, utan det är genom gemensamma ansträngningar där vi jobbar mot samma mål som vi kommer bli riktigt framgångsrika, säger Jonas Schneider, nuvarande ordförande i Rågsveds Fastighetsägare och vd för Familjebostäder.

Jonas-Schneider-webb

Jonas menar att avgörande för att nå visionen för Rågsved är att fortsätta utveckla samarbetet och samverkan mellan såväl fastighetsägarna i området som med övriga intressenter. Platssamverkan sker gemensamt med Stockholms stad, Rågsveds Fastighetsägare, Polisen, föreningslivet och de boende i området.

– Det är viktigt att metodiskt och målmedvetet fortsätta detta arbete och ha tillförsikt i att det kommer skapa långsiktigt hållbara resultat. Vi ser ju redan nu resultatet av de senaste årens arbete att våra hyresgäster känner sig mer trygga i våra områden. Vi är på god väg, avslutar Jonas.

Rågsveds Fastighetsägare 10 år!