Höstens trygghetsvandringar har fokus på belysning

Nu har vi genomfört höstens trygghetsvandring kring Ikano Bostad, Micasa, SISAB och Stockholm Parkerings områden i Rågsved.

Höstens vandringar ligger så sent på dagen att vi bland annat kan se hur väl belysningen fungerar, om den behöver lagas eller kompletteras för att öka tryggheten i området.

Avvikelserna kring både belysning och annat i området var färre i år och upplevelsen är att det blir färre avvikelser för varje vandring vi genomför.

Vid denna vandring var deltog förutom Polisen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, representanter från Ikano Bostad, Micasa Fastigheter, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Parkering. Jonathan Gustafsson Berg ledde i vanlig ordning vandringen och förde protokoll.