I samverkan för ett tryggare Rågsved

Rågsveds Fastighetsägare är en ideell förening som arbetar för en positiv utveckling av Rågsved och för att gynna en långsiktig förvaltning av områdets fastighetsbestånd. Alla fastighetsägare i Rågsved, såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare, är välkomna som medlemmar.

Tillsammans arbetar vi för att Rågsved ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av Stockholm att bo, verka och vistas i. Arbetet är långsiktigt och bygger på ett nära samarbete med myndigheter och lokala aktörer där föreningen underlättar samarbetet mellan fastighetsägare och andra aktörer i Rågsved.

BID-INSPIRERAD SAMVERKAN

Vi arbetar med BID-inspirerad samverkan. BID står för Business Improvement Districts. Den svenska modellen av BID har hämtat inspiration från USA. Modellen används med framgång på ett antal platser i Sverige, främst i storstäderna och vi har tre systerföreningar i Stockholm; Skärholmen, Hässelby-Vällingby och Järva som vi har stort utbyte av. Samverkansmodellen kan användas för att, på ett definierat geografiskt område, komplettera existerande offentlig service och göra området tryggare, säkrare och mer attraktivt.

TRYGGHETSSKAPANDE OCH BROTTSFÖREBYGGANDE

Rågsveds Fastighetsägare arbetar bland annat med:

  • Trygghetsbesiktningar av befintliga fastigheter inklusive utemiljön. Men även tips och rekommendationer vid ny- och ombyggnation.
  • Trygghetsvandringar
  • Platssamverkan
  • Trygghetsdagen i Rågsved
  • Stadsodling – platsfokus för ökad trygghet och trivsel
  • Engagemang mot våld i nära relation
  • Mot oriktiga hyresförhållanden
  • Seminarier, nätverksträffar och workshops
  • Kartläggningar och inventeringar

SKÄL ATT VARA MED

Det finns många skäl att vara med i Rågsveds Fastighetsägare. Föreningen fungerar som en samverkansplattform med ett stort lokalt kontaktnät. Vi arrangerar seminarier och informationsmöten kring aktuella ämnen som våld i nära relation, olaga andrahandsuthyrning, skadedjur, trygg lokaluthyrning med mera. Vi arrangerar förvaltarträffar och
är med och arrangerar aktiviteter i samverkan med olika aktörer så som föreningenslivet, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och polisen med flera. Det kan handla om stadsodling, mosaikverkstad, nattvandring, Trygghetsdagen i Rågsved med mera.

Vi bistår även våra medlemmar vid till exempel kartläggningar och trygghetsbesiktningar och arrangerar i samverkan med stadsdelen och polisen trygghetsvandringar. Hos oss finns kompetens om trygghet och säkerhet i fastigheter och utemiljön, både när det gäller befintlig bebyggelse och vid ny- eller ombyggnation.

SKA VI MÖTAS?

Oavsett om du representerar en bostadsrättsförening, är hyresvärd eller lokalfastighetsägare så är du varmt välkommen att samverka med oss. Vi träffas gärna vid ett förutsättningslöst möte för att höra vilka behov ni har när det gäller trygghet och trivsel och hur vi skulle kunna samverka kring Rågsveds framtid.

Vill du veta mer, eller träffas, maila oss gärna på info@ragfast.se
Våra medlemmar hittar du här.
Här kan du ladda ner denna information som en folder i pdf (A5-format).