Trygghetsvandring i Rågsved

Igår genomförde vi en trygghetsvandring i Rågsved där vi besökte Ikano, Micasa, SISAB och Stockholm Parkerings område.

Jonathan Gustafsson Berg från J.G Berg Konsult ledde vandringen och förutom fastighetsägarna, stadsdelen och polisen gick även representanter från Projekt Rågsved med.

Det var glädjande att se att det var färre noteringar som gjordes nu än i fjol. Det som framför allt noterades var belysningsåtgärder, det var ingen skadegörelse, lite klotter, lite skräp samt lite markåtgärder. Detta protokollförs med åtgärdsförslag och rapporteras till berörda parter för åtgärd.

Trygghetsvandringarna sker i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och polisen som en del i platssamverkan.